Mestská časť Bratislava-Vajnory

Odvoz komunálneho odpadu na prelome rokov 2015 – 2016 ( OLO a.s.)

12.1.2016

Vzhľadom na enormný počet nesprávne vyložených zberných nádob a vysokého počtu volajúcich z rodinných domov s intervalom odvozu odpadu 1x za dva týždne, Vám spoločnosť OLO a.s. Bratislava zasiela informáciu zo dňa 11.01.2016 z OLO SPRAVODAJ–a 4/2015 vo veci párneho a nepárneho týždňa. 

 

Odvoz komunálneho odpadu na prelome rokov 2015 – 2016

 

          Keďže rok 2015 končí nepárnym 53. týždňom, a rok 2016 začína taktiež nepárnym týždňom, spoločnosť OLO a.s. bude v 1. týždni (4.1. - 10.1. 2016) odvážať odpad zo všetkých rodinných domov teda aj obyvateľom, ktorí majú nastavený interval odvozu na párny týždeň.

 

          Od 2. týždňa 2016 (11.1. - 17.1.2016) bude odvoz zabezpečovaný v súlade s harmonogramom odvozu pre párny týždeň a od 3. týždňa (18.1.-  24.1.2016) pre nepárny týždeň.

 

         Zaručene správne označenie týždňov je v kalendároch, ktoré sú vyhotovené v súlade s platnou normou ISO 8601:2004

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk