Mestská časť Bratislava-Vajnory

Informácie o styčnom integračnom tíme NATO vo vajnorských kasárňach

01.2.2016

Mestská časť obdržala minulý týždeň z Ministerstva obrany SR oficiálny list, že vo vajnorských kasárňach nebude sídliť žiadna základňa NATO, o ktorej by musela rozhodovať NRSR, ale je tu zriadený len nový styčný integračný tím. V liste sa píše , že sa jedná o administratívnu jednotku, ktorej umiestnenie nepredstavuje žiadne zvýšené nebezpečenstvo pre mestskú časť či mesto Bratislava.  Viac informácii si môžete prečítať v  liste z ministerstva či v článku z denníka SME. V najbližších vajnorských novinkách Vám taktiež poskytneme podrobnejšie informácie . 

Ešte raz opakujeme, že ak by mala byť niekde na území Slovenska zriadená základňa cudzích vojsk musí o tom rokovať NRSR a nepredpokladáme, že sem niekto príde tak ako v roku  1968 bez pozvania a zostane tu dlhých 21 rokov.  Ak by hrozilo, žeby mala byť niekedy v budúcnosti  v mestskej časti zriadená základňa cudzích vojsk tak bude o tom určite rokovať miestne zastupiteľstvo a predpokladám, že sa bude pýtať aj na názor obyvateľov Vajnor, ale také nič teraz nehrozí a ide len o plané a zavádzajúce správy.


Vážený pán starosta, 

na základe nášho osobného stretnutia v decembri 2015 si Vám dovoľujem zaslať piso-mnú informáciu k vytvoreniu nového styčného integračného tímu NATO (NFIU), ktoré bude lokalizované v mestskej časti Bratislava-Vajnory. 

NFIU nie je bojovou jednotkou, jedná sa o medzinárodnú jednotku, ktorej úlohou bude zabezpečiť integráciu spojeneckých jednotiek v pripade ich nasadenia na úzerní SR, či už v prípade krízy alebo počas medzinárodných cvičení. Jeho súčasťou budú príslušníci ozbroných sil SR a tiež príslušníci ozbrojených síl z ostatných ČK NATO. Tieto tímy demonštrujú kredibilitu a solidaritu Aliancie v pripade ohrozenia. Ďalšie takéto tímy vznikli v Litve, Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Vzhľadom na to, že sa jedná vo svojej podstate o administratívnu jednotku, jej umiestnenie vo Vajnorských kasárňach nepredstavuje žiadne zvýšené bezpečnostné riziko pre mestskú časť ako aj celé mesto Bratislava. 

S pozdravom 


Ministerstvo obrany Slovenskej republiky sekcia obrannej politiky 
plk. Róbert TIBENSKÝ generálny riaditeľ 


The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk