Mestská časť Bratislava-Vajnory

MČ Bratislava - Vajnory bola vyhodnotená ako Samospráva s predpokladom stabilného rozvoja

05.2.2016

Mestská časť Bratislava - Vajnory  bola vyhodnotená Národným  informačným strediskom  Slovenskej republiky, a.s., ako Samospráva s predpokladom stabilného rozvoja a získala Protokol Pečate rozvoja obcí a miest.

2 926 slovenských obcí a miest prešlo ratingom na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015. Podiel obcí a miest, ktoré pozitívne vyšli z tohto hodnotenia predstavuje 37,7%.

Na základe analýzy hospodárenia bola naša samospráva pod vedením starostu a zastupiteľstva vyhodnotená ako samospráva, ktorá sa môže zaradiť medzi 37,7% obcí a miest, kde sú obyvatelia spokojní s prácou starostu a zastupiteľstva.

 

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk