Mestská časť Bratislava-Vajnory

Harmonogram pristavenia kontajnerov na veľkoobjemový a drobný stavebný odpad v rámci jarného a jesenného upratovania v MČ Bratislava - Vajnory na rok 2016

08.2.2016

Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jarného upratovania

 

Jar 2016

18. – 19.03.2016                    3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks                                                          2,5 m3   dr. stav. odpad)

01. – 02.04.2016                    3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 

                                                   2,5  m3   dr. stav. odpad)

08. - 09.04..2016                    3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 

                                                   2,5 m3   dr. stav. odpad)

15. – 16.04.2016                    3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 

                                                  2,5 m3   dr. stav. odpad)

                                             2 ks  7m Vajnorské jazerá

22. – 23.04.2016                     3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 

                                                 2,5  m3   dr. stav. odpad)

                                            2 KS 7m bytovky na Rybničnej ul. č.                                  61 (oproti BEZ-ke)

                                                                                                

Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jesenného  upratovania

 

Jeseň 2016

09. – 10.09.2016                    3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 

                                                  2,5 m3   dr. stav. odpad)

23. – 24.09.2016                    3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 

                                                  2,5 m3   dr. stav. odpad)

30.09. – 01.10. 2016              3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 

                                                  2,5 m3   dr. stav. odpad)

                                              2 ks  7m Vajnorské jazerá

07. – 08.10.2016                     3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 

                                                  2,5 m3   dr. stav. odpad)

14. – 15.10.2016                    3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 

                                                  2,5 m3   dr. stav. odpad)

                                            2 KS 7m bytovky na Rybničnej ul. č. 

                                                   61 (oproti BEZ-ke)

 

Kontajnery budú umiestnené v objekte zberného dvora na zelený odpad na ul. Pri pastierni. Odovzdanie odpadu bude možné v čase prevádzky zberného dvora a to v piatok od 14,00 – 18,00  hod. a v sobotu od 7,00 – 17,00 hod. s výnimkou obedňajšej prestávky. Odoberanie odpadu bude riadiť službu konajúci pracovník hospodárskej správy.

Ľubomír Krištofič, vedúci oddelenia hospodárskej správy MČ Bratislava – Vajnory 

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk