Mestská časť Bratislava-Vajnory

OZNAM - povolenie na vjazd pre rybárov na Vajnorské jazerá sa nevydáva

08.2.2016

Mestská časť Bratislava-Vajnory z dôvodu opakujúcich sa podnetov a sťažností od vlastníkov nehnuteľností v lokalite Vajnorských jazier, ako aj nevyhovujúceho stavu komunikácií (komunikácie nie sú dimenzované na takú intenzitu dopravy) pristúpila k regulácií dopravy na Vajnorských jazerách.

Po prerokovaní týchto podnetov v komisii Výstavby územného plánu, ŽP a dopravy bolo miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Vajnory schválené uznesenie č. 103/2015 zo 14. 10. 2015, v zmysle ktorého sa povolenie na vjazd pre rybárov na Vajnorské jazerá nebudú vydávať.

Obyvatelia s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava – Vajnory majú vstup na Vajnorské jazerá neobmedzený, stačí keď sa pri prípadnej kontrole preukážu platným občianskym preukazom, ako aj vlastníci nehnuteľností a členovia rybárskej stráže.

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk