Mestská časť Bratislava-Vajnory

STAVEBNÝ ÚRAD MČ Bratislava – Vajnory


Vykonáva prenesený výkon štátnej správy:
- v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a Štatútu Hl. mesta SR Bratislava, príloha č. 1a,
- v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) a Štatútu Hl. mesta SR Bratislava, príloha č. 1b.
Referáty Stavebného úradu MČ Bratislava - Vajnory
Kontakt:
Ing. Zuzana Klaučová - vedúca Stavebného úradu
Tel.: 02/ 48 22 44 25
e-mail: klaucova@vajnory.sk
Bc. Jana Suchá
Tel.: 02/ 48 22 44 28
e-mail: sucha@vajnory.sk
Ing. Mária Okonová
Tel.: 02/ 48 22 44 27
e-mail: okonova@vajnory.sk

Adresa:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Stavebný úrad
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
Úradné hodiny:
Pondelok:
08,00 - 12,00;
13,00 -17,00
Streda:
08,00 - 12,00;
13,00 -17,00
Piatok:
08,00 - 12,00
 
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk