Mestská časť Bratislava-Vajnory

NKÚ vo Vajnoroch

20.11.2013
Najvyšší kontrolný úrad SR štandardne vykonáva kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami, preveruje súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami, viac >>

Pripojenie ulíc na KONCOVOM na verejnú kanalizáciu

04.1.2013
Investor stavby - Brartislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vykonáva prieskum záujmu obyvateľov Vajnor bývajúcich na uliciach Koncová, Pri struhe, Uhliská, Príjazdná, Zátureckého a Za farou. viac >>

Mrva: S protipovodňovou ochranou úzko súvisí aj čistenie potokov

09.3.2012
Slovenský vodohospodársky podnik začal čistiť brehy Vajnorského potoka. viac >>

Žiadosť o zriadenie zberného dvora Hl. mestom SR Bratislavy v lokalite MČ Bratislava - Vajnory

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Vajnory posiela žiadosť na magistrát o zriadenie zberného dvora Hlavným mestom SR Bratislavy v lokalite MČ Bratislava - Vajnory. viac >>

Žiadosť o osvetlenie priechodu pre chodcov na Roľníckej ulici pri hostinci Pod lipami

Starosta MČ Ján Mrva požiadal listom magistrát hlavného mesta o osvetlenie priechodu pre chodcov na Roľníckej ulici pri hostinci Pod lipami. viac >>

Žiadosť o vysvetlenie zápachu v MČ Bratislava - Vajnory

12.9.2011
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Vajnory posiela žiadosť o vydanie informácie týkajúcej sa uskutočneného, aj plánovaného hnojenia Poľnohospodárskemu družstvu Vajnory. viac >>

Slovenský vodohospodársky podnik prehlbuje potoky vo Vajnoroch

10.8.2011
Slovenský vodohospodársky podnik prečisťuje a prehlbuje korytá na Šúrskom kanáli a na Čiernej vode. SVP o tom informuje v liste, ktorý bol zaslaný Mestskej časti Bratislava - Vajnory. viac >>

MČ Bratislava - Vajnory zaujala stanovisko k správe o hodnotení Diaľnica D4, Ivanka sever - Záhorská Bystrica

Starosta MČ Bratislava - Vajnory Ján Mrva poslal 19.mája 2011 na Ministerstvo životného prostredia SR stanovisko k správe o hodnotení „Diaľnica D4, Ivanka sever - Záhorská Bystrica". viac >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk