Mestská časť Bratislava-Vajnory

Pravda o nultom okruhu

04.8.2010
Bývalá starostka Vajnôr Anna Zemanová ako zástupkyňa petičného výboru proti trasovaniu diaľnice D4 z Vajnôr tvrdí, že petíciu už raz v roku 2008 odovzdali na samosprávny kraj, ale nijako s viac >>

Žiadosť o zvýšenú kontrolu nákladných vozidiel

03.8.2010
Na základe podnetov viacerých občanov Vajnor bola Obvodnému oddeleniu Policajného zboru Bratislava - Rača (cc: Mestská polícia Bratislava 3) adresovaná žiadosť o zvýšenú kontrolu nákladných vozidiel prechádzajúcich cez Vajnory v viac >>

Hluk z lietadiel

02.8.2010
Letovým prevádzkovým službám Slovenskej republiky (Letisko M.R. Štefánika) bol zaslaný list, v ktorom MČ Bratislava - Vajnory žiadala o dôsledné dodržiavanie platných vzletových a príletových predpisov (smernica) s ohľadom na viac >>

Pripomienky Mestskej časti Bratislava - Vajnory - k správe o hodnotení EIA CEPIT

16.4.2010
viac >>

Informácia o stave rekonštrukcie zdravotného strediska

23.3.2010
viac >>

Pre Vajnory nemá variant Senec - Pezinok - Lozorno Nultého okruhu - vôbec žiaden význam

12.3.2010
Stále úspešne presadzujeme variant čo odkloní dopravu z lokalít čierna voda, Chorvátsky grob, Slovenský grob, ale aj z Modry , Pezinka, Sv. Jura preč z Vajnor a to je viac >>

Stanovisko MČ k zámeru rozšíriť D1 na 6pruh

23.2.2010
viac >>

Preberáme z médií: Čo sa hovorí o územnom pláne Čiernej vody

04.2.2010
Hosť v šúdiu TV Ba - Ján Mrva, starosta Vajnor, Ku projektu výstavby bytových domov v lokalite Chorvátsky grob, vajnory podmieňujú výstavbu v Chorvátskom grobe riešením doravy, Developer nového mesta viac >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk