Mestská časť Bratislava-Vajnory

Výstavba kanalizácie na Roľníckej ulici

Plánovaný termín výstavby kanalizácie: 18.05.2009 - 31.08.2009 viac >>

Oznam o dôvode zhoršenia ovzdušia v minulom týždni

03.4.2009
Starosta mestskej časti Bratislava - Vajnory informuje občanov, že predseda poľnohospodárskeho družstva Vajnory Ing. Marián Brúder sa ospravedlňuje občanom, že v predchádzajúcich dňoch svojou činnosťou nadmieru zhoršilo ovzdušie vo Vajnoroch. viac >>

Starosta pozval kompetentné organizácie na rokovanie o odtoku povrchových vôd z Vajnor

13.3.2009
Starosta pozval kompetentné organizácie na rokovanie o odtoku povrchových vôd z Vajnor viac >>

Magistrát informuje o oprave osvetlenia na Šinkovskom a na ulici Pri mlyne

02.3.2009
viac >>

Verejné osvetlenie na ulici Pri mlyne a v lokalite Šinkovské

23.12.2008
Samospráva Vajnor už požiadala Magistrát Hlavného mesta SR o čo najrýchlejšie vyriešenie problémov s verejným osvetlením na ulici Pri mlyne a v lokalite Šinkovské. viac >>

Petícia za zrušenie koľaje je už na ministerstve dopravy

23.12.2008
18. decembra sa skončila petičná akcia obyvateľov Vajnor za zrušenie používania koľaje na odstavovanie cisterien s unikajúcimi chemickými látkami, ktorá je blízko obytnej zóny. Petičné hárky, za pozornosti viacerých médií, viac >>

Konečne sa mnohým Vajnorákom uľahčí život. Pamiatková zóna Vajnor bude zúžená skoro o polovicu.

15.10.2008
Konečne sa mnohým Vajnorákom uľahčí život. Pamiatková zóna Vajnor bude zúžená skoro o polovicu. Ministerstvo kultúry SR oznamuje začiatok správneho konania, ktoré sa týka zmeny pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory. Občania majú možnosť viac >>

Výborná správa pre Vajnory: Sľubované územné konanie na Východný obchvat Vajnor okolo PD sa už začalo.

13.10.2008
S potešením Vám môžem vajnoráci oznámiť, že naša snaha sa oplatila a toľko očakávané ... viac >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk