Mestská časť Bratislava-Vajnory

Zámer ktorý treba Vajnorami podporiť - Koľajového prepojenia Vajnory-Čierna voda.

08.10.2008
Spoločnosť G-management s.r.o. vypracovala štúdiu s cieľom preveriť možnosti koľajového prepojenia Vajnor a Čiernej vody. Ako sa uvádza cieľom je skrátiť prepravné časy, uľahčiť dopravu a znížiť počet dopravných prostriedkov viac >>

Starosta informuje

viac >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk