Mestská časť Bratislava-Vajnory

Užitočné telefónne čísla


Medzinárodné volacie číslo pre Bratislavu
+ 421 2
   
Tiesňové volania:
 
SOS Tiesňové volania
112
Polícia
158
Mestská polícia
159
Záchranná zdravotná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
   
Poruchové služby:
 
Poruchy - plyn
0850 111 727
Poruchy - elektrický prúd
0850 111 555
Poruchy - voda
0800 121 333
Poruchy - verejné osvetlenie
02/ 63 81 01 51

Lekárska pohotovosť:

 
Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci IRS 7 02/ 44 68 02 0
Pohotovosť pre dospelých:
 
Strečnianska 13, Bratislava
02 / 63 83 31 30
Ružinovská 10, Bratislava
02 / 48 27 92 5
Pohotovosť pre deti a dorast:
 
Limbová 1, Kramáre, Bratislava
02 / 59 37 11 11
Pohotovosť stomatologická:
 
Drieňová 38, Bratislava
02 / 43 42 34 33
   
Lekárne - stála pohotovostná služba:
 
Líščie údolie
02 / 65 42 59 62
Nám. SNP
02 / 54 43 29 52
Račianske mýto
02 / 44 45 52 91
Ružinovská 12
02 / 43 33 11 43
Strečnianska 1
02 / 63 83 58 68
   
Núdzové otváranie dverí a trezorov:
 
Nonstop zámočnícka pohotovosť
16 888
Núdzové otváranie trezorov
16 888
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk