Mestská časť Bratislava-Vajnory

Zoznam ulíc MČ Bratislava - Vajnory

01.10.2008
Zoznam ulíc MČ Bratislava - Vajnory
Alviano,  Baničova,  Buzalkova, Cesta   na  Senec,  Čierny chodník,  Dorastenecká,   Hospodárska,   Jačmenná,  Kataríny   Brúderovej, 
Koncová,  Koniarkova, Kratiny, Kúkoľová, Na doline, Na pántoch, 
Nad jazierkom, Nad Válkom, Námestie Titusa Zemana, Osloboditeľská, 
Pod lipami, Pod Válkom, Pračanská, Príjazdná, Pri mlyne, Pri pastierni,
Pri starom letisku,  Pri struhe,  Púchovská cesta,  Regrútska, Roľnícka, 
Rybničná, Skuteckého, Šachorová, Šaldova, Šinkovské, Široká, Šuty, Tibenského, Tomanova, Tuhovská, Uhliská, Veľké Štepnice, Východná, Zafarou, Za mlynom, Zátureckého, Zbrody
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk