Mestská časť Bratislava-Vajnory

Ponuka priestorov na prenájom - bufetové priestory v športovom areáli Alviano

15.11.2010 Mestská časť Bratislava - Vajnory ponúka na prenájom priestory bufetu v športovom areáli Alviano v čase prevádzky Vajnorskej ľadovej plochy (4.12.2010 - 31.3.2011). viac >>

Mestská časť Bratislava-vajnory ponúka na prenájom objekt bývalej pekárne Deneb

21.4.2009
Mestská časť Bratislava-Vajnory ponúka na prenájom objekt bývalej pekárne Deneb, nachádzajúci sa na Roľníckej ulici č. 261, zapísaný na LV: 1667, ktorého vlastníkom je: Hl. m. SR Bratislavy, zverený do viac >>

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk