Mestská časť Bratislava-Vajnory

Ponuka priestorov na prenájom - bufetové priestory v športovom areáli Alviano

Mestská časť Bratislava - Vajnory ponúka na prenájom priestory bufetu v športovom areáli Alviano v čase prevádzky Vajnorskej ľadovej plochy (4.12.2010 - 31.3.2011).

Bližšie podmienky týkajúce sa prenájmu nájdete tu

Termín na odovzdanie ponúk záujemcov: do 22.11.2010 do 10,00 h. - na podateľni MÚ MČ Bratislava - Vajnory
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk