Mestská časť Bratislava-Vajnory

Mestská časť Bratislava-vajnory ponúka na prenájom objekt bývalej pekárne Deneb

21.4.2009
Mestská časť Bratislava-Vajnory ponúka na prenájom objekt bývalej pekárne Deneb, nachádzajúci sa na Roľníckej ulici č. 261, zapísaný na LV: 1667, ktorého vlastníkom je: Hl. m. SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Vajnory.Pozemok aj so zastavanými plochami sa nachádza v intraviláne obce na parcele č.: 763.Výmera: 635 m2 vrátane priľahlého dvora, súpisné číslo stavby: 9358.

Katastrálna mapa

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk