Mestská časť Bratislava-Vajnory

Výzva na predloženie cenovej ponuky na služby „Poradenská činnosť, komplexný management a správa KZ Baničova Bratislava - Vajnory

17.3.2015
Výzva na predloženie cenovej ponuky na služby „Poradenská činnosť, komplexný management a správa KZ Baničova Bratislava - Vajnory viac >>

Správa o zákazke podl'a §21 ods. 2,3 Zákona 25/2006 Z.z. v platnom znení.

05.3.2014
Správa o zákazke podl'a §21 ods. 2,3 Zákona 25/2006 Z.z. v platnom znení viac >>

Informácia o výsledku verejného obstarávania „Rekonštrukcia a prístavba KZ Baničova Bratislava – Vajnory“.

13.2.2014
Informácia o výsledku verejného obstarávania „Rekonštrukcia a prístavba KZ Baničova Bratislava – Vajnory“. viac >>

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

09.1.2014
Výzva na predkladanie ponúk v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazka viac >>

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

09.1.2014
Výzva na predkladanie ponúk v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazka viac >>

Rekonštrukcia a prístavba KZ Baničova

19.12.2013
Oznámenie o otváraní - časť Kritériá viac >>

Rekonštrukcia a prístavba KZ Baničova

29.11.2013
Výzva na predkladanie ponúk - podlimitné zákazky. viac >>

Rekonštrukcia a prístavba KZ Baničova

21.8.2013
Informácia splnenia si povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. viac >>

1 | 2 | 3
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk