Mestská časť Bratislava-Vajnory

Rekonštrukcia a prístavba KZ Baničova

08.7.2013
Informácia splnenia si povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. viac >>

Odpovede na dopyty - Zabezpečenie stravovania pre deti MŠ, žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ a iných stravníkov.

24.1.2012
Zabezpečenie stravovania pre deti materskej školy, žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy a iných stravníkov. viac >>

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

21.12.2011 obstarávateľ: 4112 Mestská časť Bratislava - Vajnory vyhlásilo verejnú súťaž na zabezpečenie stravovania pre deti materskej školy, žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy a iných viac >>

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - Zabezpečenie stravovania - výroba a výdaj obedov samoobslužným spôsobom pre deti z materskej škôlky, žiakov prvého a druhého stupňa a iných stravníkov.

27.09.2011 Zabezpečenie stravovania - výroba a výdaj obedov samoobslužným spôsobom pre deti z materskej škôlky, žiakov prvého a druhého stupňa a iných stravníkov. viac >>

Výzva na predloženie ponuky na podprahovú zákazku "Spracovanie Urbanistickej štúdie Nemecká dolina ako podklad pre zmeny a doplnky Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007"

26.7.2011 Výzva na predloženie ponuky na podprahovú zákazku "Spracovanie Urbanistickej štúdie Nemecká dolina ako podklad pre zmeny a doplnky Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007" viac >>

Výzva na predloženie ponuky na podprahovú zákazku "Výber zhotoviteľa obnovy a rekonštrukcie Vajnorského ľudového domu - národnej kultúrnej pamiatky"

14.4.2010 Výzva na predloženie ponuky na "Výber zhotoviteľa obnovy a rekonštrukcie Vajnorského ľudového domu - národnej kultúrnej pamiatky" v rámci podprahovej zakázky verejného obstarávania... viac >>

Výzva na predloženie ponuky na podprahovú zákazku "Revitalizácia centrálnej zony Vajnory"

7.4.2010 Výzva na predloženie ponuky na "Revitalizáciu centrálnej zony Vajnory" v rámci podprahovej zakázky verejného obstarávania... viac >>

Výzva na predloženie ponuky na zateplenie Základnej školy Kataríny Brúderovej, Bratislava-Vajnory

17.4.2009
viac >>

1 | 2 | 3
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk