Mestská časť Bratislava-Vajnory

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania na služby "Aplikácia loga do marketingových nástrojov MČ Bratislava-Vajnory"

20.3.2009
viac >>

Výzva na predloženie ponuky na dodanie služieb „Aplikácia loga do marketingových nástrojov Mestskej časti Bratislava -Vajnory 2009

13.02.2009 Výzva na predloženie ponuky na dodanie služieb „Aplikácia loga do marketingových nástrojov Mestskej časti Bratislava -Vajnory 2009" v rámci podprahovej zákazky verejného obstarávania s výzvou na viac >>

1 | 2 | 3
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk