Mestská časť Bratislava-Vajnory

Rekonštrukcia a prístavba KZ Baničova

21.8.2013

Informácia splnenia si povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie si môžete pozrieť TU.
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk