Mestská časť Bratislava-Vajnory

Rekonštrukcia a prístavba KZ Baničova

19.12.2013
OZNÁMENIE o OTVÁRANÍ - ČASŤ OSTATNÉ - SI MôŽETE POZRIEŤ TU.

INFORMÁCIU TÝKAJÚCU SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ SI MôŽETE POZRIEŤ TU.

INFORMÁCIU TÝKAJÚCU SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 2 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ SI MôŽETE POZRIEŤ TU.
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk