Mestská časť Bratislava-Vajnory

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

09.1.2014

Výzva na predkladanie ponúk  v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazka na kúpu tovaru : zemný plyn 

Výzvu si môžete pozrieť TU:

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk