Mestská časť Bratislava-Vajnory

Výzva na predloženie cenovej ponuky na služby „Poradenská činnosť, komplexný management a správa KZ Baničova Bratislava - Vajnory

17.3.2015
Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o.,Roľnícka 109, 831 07  Bratislava

 Výzva na predloženie cenovej ponuky na služby „Poradenská činnosť, komplexný management a správa KZ Baničova Bratislava - Vajnory. “ zákazka zadávaná postupom podľa ustanovenia § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre zákazku, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná a ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 citovaného zákona.


Výzva  na predloženie cenovej ponuky na služby „Poradenská činnosť, komplexný management a správa KZ Baničova Bratislava - Vajnory

Zmluva o poskytovaní odbornej poradenskej činnosti a mandátna zmluva


 

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk