Mestská časť Bratislava-Vajnory

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru na prízemí zrekonštruovanej budovy Kultúrneho zariadenia Baničova

05.9.2014
Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o., vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru na prízemí zrekonštruovanej budovy Kultúrneho zariadenia viac >>

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku v k.ú. Vajnory p.č. 2700/30 vo výmere 563m2.

12.4.2013
Mestská časť Bratislava - Vajnory vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku v k.ú. Vajnory p.č. 2700/30. viac >>

Obchodná verejná súťaž na prenájom školskej jedálne na ZŠ a MŠ k.Brúderovej od 1.9.2013

01.3.2013
Mestská časť Bratislava - Vajnory vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom školskej jedálne na ZŠ s MŠ k.Brúderovej so začiatkom prenájmu od 01.09.2013. viac >>

Obchodná verejná súťaž na dlhodobý prenájom pozemkov, parcelné čísla 763 a 764, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vajnory.

01.3.2013
Mestská časť Bratislava - Vajnory vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dlhodobý prenájom pozemkov, parcelné čísla 763 a 764, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vajnory. viac >>

Nazov nebol definovaný

Obchodná verejná súťaž - predaj Pastierne l.v.č. 1667

Mestská časť Bratislava - Vajnory vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj Pastierne, za účelom získania finančných prostriedkov, ktoré budú účelovo viazané na zabezpečenie výstavby Kultúrneho zariadenia na Baničovej ulici. viac >>

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - Senior centrum Amico

03.5.2011
Mestská časť Bratislava Vajnory vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania Domova sociálnych služieb – Seniorcentrum AMICO. viac >>

Zrušenie verejnej obchodnej súťaže

02.5.2011
Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava v zmysle § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p. ruší obchodnú verejnú súťaž. viac >>

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve MČ Bratislava - Vajnory

24.5.2010
Mestská časť Bratislava – Vajnory,podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve vyhlasovateľa vo Vajnoroch s nasledovným predmetom: Predmetom predaja sú viac >>

1 | 2
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk