Mestská časť Bratislava-Vajnory

Oznam o zrušení verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti

09.04.2010 Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava v zmysle § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p. ruší obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností viac >>

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti

05.02.2010 Mestská časť Bratislava – Vajnory,podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve vyhlasovateľa vo Vajnoroch s nasledovným predmetom: Predmetom predaja sú viac >>

Oznam o zrušení verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti

28.12.2009 Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava v zmysle § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p. ruší obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností viac >>

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej suťaže na predaj nehnuteľností

26.10.2009
Mestská čas Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 – § 288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľností vo vlastníctve vyhlasovateľa Predmetom predaja viac >>

Oznam o vyhásení verejnej obchodnej súťaže na nájom a prevádzkovanie Senior centra Amico

21.3.2009
Mestská časť Bratislava-Vajnory podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom a prevádzkovanie Senior centra Amico viac >>

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na rekonštrukciu zdravotníckeho zariadenia vo Vajnoroch.

13.10.2008 MČ Bratislava - Vajnory vyhlasuje podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na rekonštrukciu zdravotníckeho zariadenia vo Vajnoroch. viac >>

1 | 2
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk