Mestská časť Bratislava-Vajnory

Zrušenie verejnej obchodnej súťaže

02.5.2011

Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava v zmysle § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v z.n.p. ruší obchodnú verejnú súťaž na nájom a prevádzkovanie Senior centra Amico,  ktorú vyhlásila na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva Bratislava – Vajnory č. 48 / 2011  zo dňa 16.02.201.

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk