Mestská časť Bratislava-Vajnory

Obchodná verejná súťaž - predaj Pastierne l.v.č. 1667

Mestská časť Bratislava - Vajnory vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj Pastierne l.v.č. 1667, za účelom získania finančných prostriedkov, ktoré budú účelovo viazané na zabezpečenie výstavby Kultúrneho zariadenia na Baničovej ulici.

Názov, adresa a kontaktné miesto vyhlasovatela:

Úradný názov: Mestská ćasť Bratislava - Vajnory
IČO: 304 565
Poštová adresa: Roľnícka 109
PSČ: 831 07
Mesto/obec: Bratislava-Vajnory
Štát: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ľubomír Krištofič
Telefón: 02/ 48 22 44 22
e-mail: kristofic@vajnory.sk


Súťažné podklady bude možné prevziať v dňoch od 2.5.2012 do 11.5.2012 v čase od 9.00 h do 14.00 h


Podklady si môžete pozrieť TU

Výpis z katastra TU

Mapa TU

Výpis z uznesenia TU

Obhliadka je stanovená na 14.5.2012

Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch 21.5.2012 do 30.5.2012 do 14.00h.

Súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 30.5.2012.
Otváranie obálok je neverejné.

Verejná obchodná súťaž bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 217/2012
Výpis z uznesenia si môžete pozrieť TU
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk