Mestská časť Bratislava-Vajnory

Obchodná verejná súťaž na dlhodobý prenájom pozemkov, parcelné čísla 763 a 764, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vajnory.

01.3.2013

 

Obchodná verejná súťaž – dlhodobý prenájom pozemkov, parcelné čísla 763 a 764, nachádzajúcich sa v k.ú. Vajnory

Mestská časť Bratislava - Vajnory vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na dlhodobý (99 rokov) prenájom pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a správe vyhlasovateľa p.r. 763 a 764 v k.ú.Vajnory.

Názov, adresa a kontaktné miesto vyhlasovatela:

Úradný názov: Mestská ćasť Bratislava - Vajnory
IČO: 304 565
Poštová adresa: Roľnícka 109
PSČ: 831 07
Mesto/obec: Bratislava-Vajnory
Štát: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ľubomír Krištofič
Telefón: 02/ 48 22 44 22, 0907734280

e-mail: kristofic@vajnory.sk

Súťažné podklady bude možné prevziať v dňoch od 06.03.2013 do 14.03.2013 v čase od 10,00 h do 14.00 hod na sekretariáte starostu

Podklady si môžete pozrieť TU.
Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 27.03.2013 do 08.04.2013 do 14.00h.

Súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 08.04.2013 o 14,30 hod
Otváranie obálok je neverejné.

Verejná obchodná súťaž bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 309/2013

Výpis z uznesenia si pozriete TU.

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk