Mestská časť Bratislava-Vajnory

Obchodná verejná súťaž na prenájom školskej jedálne na ZŠ a MŠ k.Brúderovej od 1.9.2013

01.3.2013

Obchodná verejná súťaž –  prenájom školskej jedálne na Základnej škole s materskou školou K.Brúderovej, Osloboditeľská 1, so začiatkom prenájmu od 1.septembra 2013.

 

Mestská časť Bratislava - Vajnory vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom školskej jedálne na ZŠ s MŠ K.Brúderovej od 1.9.2013.

Názov, adresa a kontaktné miesto vyhlasovatela:

Úradný názov: Mestská ćasť Bratislava - Vajnory
IČO: 304 565
Poštová adresa: Roľnícka 109
PSČ: 831 07
Mesto/obec: Bratislava-Vajnory
Štát: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing.Dana Slobodová
Telefón: 02/ 48 22 44 22, 0911 456 945

e-mail: slobodova@vajnory.sk

Podklady si môžete pozrieť TU.

Súťažné podklady bude možné prevziať v dňoch od 06.03.2013 do 14.03.2013 do 15,00 hod

Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 27.03.2013 od 9,00 hod  do 08.04.2013 do 12.00h.

Termín obhliadky sa uskutoční dňa 20.3.2013 o 13,00 hod v ZŠ a MŠ K.Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07  Bratislava

Súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 08.04.2013

Verejná obchodná súťaž bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 310/2013.

Výpis z uznesenia si môžete pozrieť TU.
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk