Mestská časť Bratislava-Vajnory

Harmonogram pristavenia kontajnerov na veľkoobjemový a drobný stavebný odpad v rámci jarného a jesenného upratovania v MČ Bratislava - Vajnory na rok 2016

08.2.2016
viac >>

Zberný dvor na zelený odpad na ulici Pri pastierni

Zberný dvor na zelený odpad na ulici Pri pastierni je otvorený od 13. marca 2015 viac >>

Zber odpadu s obsahom škodlivín - jeseň 2015

Zber odpadu s obsahom škodlivín pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o. v dňoch a na viac >>

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk