Mestská časť Bratislava-Vajnory

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. do 31.12.2012


Zmluvy     Objednávky      Faktúry 
     

Portál informačného systému samosprávy mestskej časti Bratislava Vajnory od 1.1.2013 ( Zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2013)

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk