Mestská časť Bratislava-Vajnory

Participatívny rozpočet 2015 (výsledky hlasovanie a použitie)


Participatívny rozpočet ako projekt zapájanie a aktivizovanie občanov do rozhodovanie o využití časti Vajnorského rozpočtu pokračoval aj v roku 2015. Oproti roku 2014 boli prostriedky zvýšené o 20 %( 1.000,-€), tzn. na 6.000,-€.  Hlasovanie prebiehalo od 28. apríla do 15. mája (VN), a to  vyplnením hlasovacieho lístku vo Vajnorských novinkách, alebo aj na našej webovej stránke v časti Participatívny rozpočet od 27. apríla do 15. mája 2015. 

 

V hlasovaní občanov, vzhľadom na výšku finančných prostriedkov, boli úspešné a finančne podporené 2 projekty (interiérové vybavenie pre miestnu knižnicu a Nedele deťom), ktoré sa následne zrealizovali.

- Interiérové vybavenie pre miestnu knižnicu, sa týkalo konkrétne zhotovenia nových regálov do knižnice, ktoré boli navrhnuté v závislosti od možností participatívneho rozpočtu na dve etapy, z ktorých sa uskutočnila len prvá etapa, nakoľko celok by presahoval celú čiastku vyčlenenú na participatívny rozpočet.

Čiastka použitá na realizáciu prvej časti regálov do knižnice predstavovala 2.637,- € vrátane DPH. Plynulý chod miestnej knižnice bol zabezpečený opravou aj pôvodných regálov, ktoré sa v súčasnosti dočasne využívajú. V rozpočte MČ na rok 2016 je zahrnutá zvyšná čiastka na celkovú výbavu knižnice novými regálmi.

- Druhý projekt, za ktorý občania najviac hlasovali bolo podujatie Nedele deťom (cirkusová škola spojená s interaktívnym workshopom v Parku pod lipami) v celkovej sume 343,35 € vrátane DPH.

Nevyčerpané prostriedky z participatívneho rozpočtu 2015 ostali v rozpočte MČ k 31.12.2015, ako nevyčerpané.

Výsledky: 

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk