Mestská časť Bratislava-Vajnory

Participatívny rozpočet 2016

02.2.2016

Participatívny rozpočet 2016

Svoje návrhy zasielajte do konca februára 2016

Po úspešnom minuloročnom participatívnom rozpočte Vám aj tento rok ponúkame možnosť podieľať sa na využití sumy 7000 Eur z vajnorského rozpočtu. Oproti minulému roku sa suma zvyšuje o 16,5%.

Minulý rok sme z tohto rozpočtu podporili 2 návrhy (Interiérové vybavenie pre miestnu knižnicu, podujatie Nedele deťom).

Návrhy, ktoré sú  realizovateľné na viac rokov, alebo nad finančné možnosti obce, nezasielajte. Maximálne suma, ktorou je možné podporiť jeden návrh je 3000 Eur.

Dobré a realizovateľné návrhy nám zasielajte do 15.3.2016 na mailovú adresu: vajnory@vajnory.sk .

Následne urobíme štandardný cenový odhad návrhov, ktoré potom uverejníme na našej vajnorskej webovej stránke www.vajnory.sk a vo Vajnorských novinkách.

A VY hlasovaním rozhodnete o tom, ktoré z návrhov zrealizujeme vo Vajnoroch spoločne v tomto roku.   

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk