Mestská časť Bratislava-Vajnory

NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA K VOĽBÁM DO NR SR

22.1.2016

 

NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA

K VOĽBÁM DO NR SR

 

otvorená od 1. februára do 4. marca 2016

 

pondelok   8,00 - 12,00 h                13,00 - 17,00 h

streda        8,00 - 12,00 h                13,00 - 17,00 h

piatok        8,00 - 12,00 h                          -

 

   

 

Miestny úrad MČ Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava

prízemie č. dv. 112, tel. 02/48 22 44 33

 

Gabriela Zemanová, poverená prípravou volieb v MČ Bratislava-Vajnory

tel. 02/48 22 44 33, 0911 821 617, e-mail gzemanova@vajnory.sk

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk