Mestská časť Bratislava-Vajnory

Oznámenie o mieste uloženie písomnosti - Linh Quach HAI

17.8.2015
Oznámenie o mieste uloženie písomnosti - Linh Quach HAI viac >>

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby

17.8.2015
Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby viac >>

Prerokovávanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle § 22 a 23 stavebného zákona (vlastníci)

13.8.2015
Prerokovávanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle § 22 a 23 stavebného zákona (vlastníci) viac >>

Prerokovávanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle § 22 a 23 stavebného zákona

13.8.2015
Prerokovávanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle § 22 a 23 stavebného zákona viac >>

Dodatočné stavebné povolenie na stavbu

13.8.2015
Dodatočné stavebné povolenie na stavbu "Rodinný dom", Roľnícka 293, par.č. 798/3, k.ú. Vajnory viac >>

Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa - mestská časť Bratislava-Vajnory v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitnéh

12.8.2015
Mestská časť Bratislava-Vajnory v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného viac >>

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Miroslava Jureková, Ľubomír Zemanec, Zara Zemancová

12.8.2015
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Miroslava Jureková, Ľubomír Zemanec, Zara Zemancová viac >>

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre LC LESY SR BRATISLAVA na obdobie rokov 2016 - 2025

10.8.2015
viac >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ..
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk