Mestská časť Bratislava-Vajnory

Oznámenie o uložení zásielky - Roman Duroň

27.1.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Roman Duroň viac >>

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci podania žiadosti Národnej dialničnej spoločnosti a.s. - výrub 90m2 krov

27.1.2016
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci podania žiadosti Národnej dialničnej spoločnosti a.s. - výrub 90m2 krov viac >>

Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub 1 ks dreviny druh smrek obyčajný parc.č. 2846/1 -Michal Králik

27.1.2016
Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub 1 ks dreviny druh smrek obyčajný parc.č. 2846/1 -Michal Králik viac >>

Rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub dreviny - orech kráľovský na pozemku č.1989/134 (Porta Dúbravka s.r.o.)

25.1.2016
Rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub dreviny - orech kráľovský na pozemku č.1989/134 (Porta Dúbravka s.r.o.) viac >>

Oznámenie o uložení zásielky - Rudolfová Monika

22.1.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Rudolfová Monika viac >>

Oznámenie o uložení zásielky - Ján Mizerák

22.1.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Ján Mizerák viac >>

Upovedomenie o začatí konania - výrub 7 ks drevín na pozemku 19229/166 v k.ú. Vinohrady, mestská časť Bratislava-Nové Mesto na Laurotovej ulic

22.1.2016
Upovedomenie o začatí konania - výrub 7 ks drevín na pozemku 19229/166 v k.ú. Vinohrady, mestská časť Bratislava-Nové Mesto na Laurotovej ulic viac >>

Upovedomenie začatí správneho konania vo veci podania žiadosti fyzických osôb zo dňa 05.01.2016 zaregistrovaného pod č. 89/2016 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu jedľa

13.1.2016
Upovedomenie začatí správneho konania vo veci podania žiadosti fyzických osôb zo dňa 05.01.2016 zaregistrovaného pod č. 89/2016 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu jedľa viac >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ..
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk