Mestská časť Bratislava-Vajnory

Západoslovenská distribučná vyzýva

08.1.2016
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť viac >>

Dodatocné povolenie stavby - "Sklad náradia Tomanova ul." Bratislava v lokalite Tomanova 98/A

18.12.2015
Dodatocné povolenie stavby - "Sklad náradia Tomanova ul." Bratislava v lokalite Tomanova 98/A viac >>

Oznámenie o začatí stavebného konania -Rodinný dom na ulici Za humnami, p.č. 1919,1920,1926 k.ú Vajnory

18.12.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania -Rodinný dom na ulici Za humnami, p.č. 1919,1920,1926 k.ú Vajnory viac >>

Vyhlásenie všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 9/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratisl

17.12.2015
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 9/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Vajnory viac >>

Vyhlásenie všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 8/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

17.12.2015
viac >>

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub krovín a stromov pre žiadateľa Národná diaľničná spoločnosť a.s.

14.12.2015
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub krovín a stromov pre žiadateľa Národná diaľničná spoločnosť a.s. viac >>

Oznámenie o začatí správneho konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu orech kráľovský rastúci na pozemku parcely č.1989/134

10.12.2015
Oznámenie o začatí správneho konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu orech kráľovský rastúci na pozemku parcely č.1989/134 viac >>

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

09.12.2015
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača viac >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ..
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk