Mestská časť Bratislava-Vajnory

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA - žiadosť o povolenie stavby: „Rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí, spevnené plochy - novostavba“ Jana Murínová, bytom Pri Mlyne 20, 83107, Bratislava

21.9.2015
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA - žiadosť o povolenie stavby: „Rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí, spevnené plochy - novostavba“ Jana Murínová, bytom Pri Mlyne 20, 83107, viac >>

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Patrik Cibik

17.9.2015
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Patrik Cibik viac >>

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Richard Moškovič

16.9.2015
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Richard Moškovič viac >>

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Peter Šesták

16.9.2015
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Peter Šesták viac >>

Rozbor vody Vajnorské jazerá (doručený 09.09.2015)

11.9.2015
Rozbor vody Vajnorské jazerá (doručený 09.09.2015) viac >>

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci podania žiadosti Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, 831 07 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rodu agát

11.9.2015
Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci podania žiadosti Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, 831 07 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 2 ks viac >>

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Katarína Görcsová

11.9.2015
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Katarína Görcsová viac >>

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ján Mišura

11.9.2015
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ján Mišura viac >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ..
Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk