Mestská časť Bratislava-Vajnory

Upovedomenie o začatí konania o výrube 61 ks drevín - Ministerstvo obrany SR

29.1.2016
Upovedomenie o začatí konania o výrube 61 ks drevín - Ministerstvo obrany SR
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk