Mestská časť Bratislava-Vajnory

Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy, zaslanie záverečného stanoviska

29.1.2016
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy, zaslanie záverečného stanoviska
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk