Mestská časť Bratislava-Vajnory

Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 04" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

02.2.2016
Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 04" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk