Mestská časť Bratislava-Vajnory

Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti územného rozhodnutia -- Východný obchvat Vajnor

04.2.2016
Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti územného rozhodnutia -- Východný obchvat Vajnor 
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk