Mestská časť Bratislava-Vajnory

Užívanie verejného priestranstva

Žiadosť o vydanie rozhodnutia vo veci zaujatia verejného priestranstva

 Oznámenie zámeru užívania verejného priestranstva

Žiadosť o povolenie výkopových prác

The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk