Mestská časť Bratislava-Vajnory

Starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory


Ing. Ján Mrva
Zvolený do funkcie v komunálnych voľbách v decembri 2006.
Znovu zvolený do funkcie v komunálnych voľbách v novembri 2010. 
Opätovne zvolený do funkcie v novembri 2014 hlasmi 1553 voličov ( 73,71%).

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Vajnory,
Roľnícka 109, I. poschodie, č. dverí 204
831 07 Bratislava
Sekretariát starostu:
tel.: 02/ 4371 2494
02/ 4822 4412
fax: 02/ 4371 2494
e-mail: starosta@vajnory.sk
Źivotopis:
Dátum narodenia, miesto: 17.10.1969, Bratislava
Rodinný stav, deti: ženatý, 3 deti
Adresa: Pri mlyne 30, 831 06 Bratislava
Národnosť: slovenská
Vzdelanie:
Slovenská technická univerzita - Stavebná fakulta, odbor Geodézia a kartografia, odvetvie kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

Ďalšie odborné vzdelanie:

- autorizovaný geodet a kartograf (odborná skúška v r. 1997)

- projektant pozemkových úprav (odborná skúška v r. 2004)
Profesná kariéra:
1992 - 1993 - Katastrálny úrad Bratislava, Správa katastra, odbor mapovanie

1993 - 1995 - Správa katastra Bratislava mesto - technické oddelenie

Febr. 1995 - Úrad geodézie, kartografie a katastra - ústredný orgán štátnej správy, Katastrálny referát vektorovej katastrálnej mapy

1995 - 2006 - súkromný podnikateľ - geodet a kartograf
- vyhotovovanie všetkých druhov geodetických prác

- spracovanie 3 (ROEP-ov) - registrov obnovenej evidencie pôdy - usporiadanie pozemkového vlastníctva
2004 - 2006 - predseda správnej rady Slovenského pozemkového fondu
- iniciátor zámeru podpory usporiadania pozemkového vlastníctva na celom území SR z prostriedkov SPF a zástanca ochrany práv nezistených vlastníkov v správe SPF.
Dec. 2006 - starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory
Nov. 2010 - starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory (Kandidát SDKU - DS)
Nov. 2014 - starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory (NEKA)
Postavenie a kompetencie starostu

Volebný program „SPOLU ROBÍME VAJNORY LEPŠÍM MIESTOM PRE ŽIVOT"
The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk