Mestská časť Bratislava-Vajnory

Matričný úrad

Kompetencie:

  • vedie matriku - štátnu evidenciu osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území mestskej časti Bratislava-Vajnory.
  • do matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín.
  • z matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.
  • Viac informácií o histórii a úlohách Matričného úradu MČ Bratislava - Vajnory nájdete tu.
Kontakt:
Gabriela Zemanová
Tel.: 02/ 48 22 44 33
Fax: 02/ 437 12 494
e-mail: gzemanova@vajnory.sk
Kde nás nájdete:
Matričný úrad
prízemie vľavo, miestnosť č. 112
Miestny úrad MČ Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
Úradné hodiny:
Pondelok:
Streda:
8-12 hod.;
8-12 hod.;
13-17 hod.
13-17 hod.
Služby Matričného úradu Bratislava - Vajnory:
- Rodná matrika

- Sobášna matrika

- Úmrtná matrika

- Osobitná matrika

- Zmena mena a priezviska

- Výpis z registra trestov
Informácie o správnych poplatkoch


The database query failed.The database query failed.The database query failed.
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk