Participatívny rozpočet 2017

Po úspešnom minuloročnom participatívnom rozpočte vám aj tento rok ponúkame možnosť podieľať sa na využití sumy 8600 eur z vajnorského rozpočtu. Oproti minulému roku sa suma zvyšuje o 20%. 

Hlasovať môžete od 12. mája až do 11.júna 2017

Pravidlá hlasovania:

- hlasovať môžu občania s trvalým alebo prechodným pobytom vo Vajnoroch

- hlasovať je možné najviac za dva návrhy

- minimálny vek 15 rokov

- pri hlasovaní uviesť meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo

- hlasovať sa dá elektronicky na www.vajnory.sk alebo formou hlasovacieho lístka (poštou, do schránky miestneho úradu alebo osobne na úrade na Front Office)

- hlasovať možno iba jedenkrát, pri elektronickom hlasovaní sa zaznamenáva IP adresa

- výsledky hlasovania budú zverejnené do troch pracovných dní od skončenia hlasovania

- Mestská časť Bratislava-Vajnory si vyhradzuje právo podozrivé hlasovania preveriť, resp. vyradiť

Tento rok môžete hlasovať za tieto návrhy:

Číslo návrhu Participatívny rozpočet 2017
1 Nové vybavenie na detské ihrisko
2 Vybudovanie menšej kamennej kruhovej fontány (priemer cca 10m) s lavičkami v tieni zelene, napr. pred vchodom na detské ihrisko Koniarkova
3 Nákup a osadenie nových smetných košov v centrálnej časti Vajnôr, keďže momentálne umiestnenie je nesystémové, koše sú rôznych rozmerov, dizajnu, objemu, sú značne zastarané. 
4 Semafor za prechode Hospodárska
5 Dobré osvetlenie všetkých prechodov cez cestu na Roľníckej ulici
6 Dovedenie vody na detské ihrisko
7 Odstránenie štrku pod preliezkami a nahradenie ho dopadovou hmotou, alebo kôrou. (cena zodratých detských topánok je väčšia ako cena štrku na ihrisku)
8 Ohradenie zberného miesta na separovaný odpad na ulici K. Brúderovej aj Hospodárskej.  S otváracími hodinami Pondelok až Sobota od 8:00-20:00.
9 Automasáže - chodníky s kameňmi, kde ste si naboso mohli masirovat nohy, alebo pologuľa na ktorú ste si ľahli na chrbát a naťahovaním ste si uvoľňovali chrbticu. Bolo to vyrobene z kameňa, alebo betónu
10 Cyklochodník aspoň s betónových kvádrov, ktorý by umožnil prepojiť JURAVU s BEZ-kou
11 Cykloservisný stojan na Jurave
12 Vybudovanie chodníka k Vajnorskému ľudovému domu

Hlasovať za 2 vybrané návrhy môžete nižšie.

Participatívny rozpočet

Vyberte jednu z možností.
Vyberte jednu z možností, inú ako v prvom bode.