Tu tradície stále žijú medzi ľuďmi

24 apríl 2017

Folklór a tradície sú dôležitou súčasťou identity Vajnorčanov. Ľudové zvyky sa snažia prenášať z generácie na generáciu, preto usporiadali kultúrno - spoločenské podujatie Kvjetňí ňedzela.