VZN číslo 1/2017 zo dňa 9.2.2017

Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Typ rozhodnutia: 
Status VZN: 
platné