VZN číslo 7/2012 zo dňa 12.12.2012

o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Vajnory

Typ rozhodnutia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon č. 7/2012 zo dňa 12.12.2012175 KB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené