VZN číslo 1/2010 zo dňa 18.3.2010

o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Typ rozhodnutia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon č.1/2010 zo dňa 18.3.20101.29 MB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené