VZN číslo 1/2012 zo dňa 15.2.2012

o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vajnory

Typ rozhodnutia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon č. 1/2012 zo dňa 15.2.2012719.78 KB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené